دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

نکته های زیبا برای زندگی زیبا تقدیم بشما خوبان :
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی: کلید خوشبختی ، نکات زیبا در زنگیییییی ، راز های خوشبختییییی ، فقط برای تو : که همیشه بهترینیییییییییی