دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

کلمات زیبا برای بهترینها :
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٩  کلمات کلیدی: شایسته برای شایستگان ، آرزوهای بزرگ ، افکار بزرگ

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد، نه آنچه را که آرزو داری، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار!


************

هیچ وقت از مشکلات زندگی ناراحت نشو، کارگردان همیشه سخت ترین نقش ها را به بهترین بازیگر می دهد.

************

 

برای اداره کردن خودت از عقلت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت.

********

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی.

************

همیشه از خوبی‌های آدم‌ها برای خودت دیوار بساز. پس هر وقت در حق تو بدی کردند ، فقط یک آجر از دیوار بردار ! بی‌انصافیست اگر دیوار خراب کنی

********** 

خداوند اگر آرزویی در تو قرار داده، بدان توانایی آن را در تو دیده است!

************

باران رحمت خدا همیشه می بارد، تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

************

دوست داشتن یک نوع باوره، خوش به حال آن باوری که صادقانه باشد.

************

دوری فقط تعبیریست که فاصله ها از ما دارند، اما بی خبرند از نزدیکی دلهایمان!

************

زندگی حکمت اوست، زندگی دفتری از حادثه هاست، چند برگی را تو برگ می زنی و مابقی را قسمت!


 
برای او ( بهترینممممممممممممممممممممممممم ) :
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱۸  کلمات کلیدی: بادبانها ، زورق عشق ، ساحل مهربانی

قایق اگر بودم.

چه بادبان ها که می انداختیم.

چه پاروها که رها می کردیم.

بی آنکه بترسیم،

از غمی که موج می زند،

در چشمانت.

تا...

ساحل مهربانی دستانت..... ماچ