دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

...... یـــــــــــــــــار د گـــــــــــرم بـــــــــــــودی :
ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩  کلمات کلیدی: هرجا که سفر کردم ، تو همسفرم بودی ، بر هرکه نظر کردم تو ، تقدیم به : بهترینمممممم : ، غزل های زیبا و دلنشین

 

 هر جا که سفر کردم ، تو همسفرم بودی 
وز هر طرفی رفتم، تو راهبرم بودی 
با هر که سخن گفتم، پاسخ ز تو بشنیدم 
بر هر که نظر کردم ، تو در نظرم بودی 
در خنده ی من چو گل ، در کنج لبم خفتی 
در گریه ی من چو اشک، در چشم ترم بودی 
در صبحگاه عشرت ، همدوش تو میرفتم 
در شامگاه غربت، بالین سرم بودی 
آواز چو می خواندم، سوز تو به سازم بود 
پرواز چو میکردم، تو بال و پرم بودی 
هرگز دل من بر تو، یار دگری نگزید 
گر خواست که بگزیند ، یار دگرم بودی 
 ....

..... احمــــــــــــــــــد