دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

عشق معشووووووووووووووووووووق :
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٧  کلمات کلیدی: لیلی و مجنون ، عاشق و معشوق ، عشق لیلی ، خدای لیلی
خدای لیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی .... :
 

مجنون هنگام راه رفتن کسی را به جز لیلی نمی دید. روزی شخصی در حال نماز خواندن در راهی بود و مجنون بدون این که متوجه شود از بین او و مهرش عبور کرد. مرد نمازش را قطع کرد و داد زد هی چرا بین من و خدایم فاصله انداختی مجنون به خود آمد و گفت :من که عاشق لیلی هستم تو را ندیدم تو که عاشق خدای لیلی هستی چگونه دیدی که من بین تو و خدایت فاصله انداختم ؟

 


 
گرامی باد یکم اردیبهشت سالروز نکوداشت سعدی شیرازی :
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱  کلمات کلیدی: یادروز سعدی شیرازی ، یکماردیبهشت ماه سالروزنکوداشت شیخ اجل سعدی شیرازیی ، تقدیم به : شما خوبان ، حکایتی از گلستان سعدی

مبارکتر شـب و خرم ترین روز
به‌استقبالم آمد بخت پیروز
دُهلزن گو دو نوبت زن بشارت
که دوشم قدر بود، امروز نوروز
مَهسـت این یا مَـلَک یا آدمیزاد
پـری یا آفتاب عالـم افروز؟
ندانستی که ضدان در کمیـنند
نکو کردی علی رغم بد آموز
مرا با دوست ای دشمن وصالست
تو را گـر دل نخـواهد دیده بر دوز
شبان دانم که از درد جدایی
نیاسـودم ز فـریاد جهانسـوز
گر آن شبهای با وحشت نمی‌بود
نمی‌دانسـت سعدی قدر این روز.

گرامی بادیکم اردیبهشت سالروز نکو داشت سعدی شیرازی/ ... احمد