دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

بـــــاران بگـــــــــــــــو ، ببارد بر دل تنگـــــــــــــی ام..... :
ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٢  کلمات کلیدی: دلنوشته های بارانیییییییییییییی ، غزل های زیبا و دلنشین / اشعار زیباو دل نشین ، تقدیم به : شما خوبان ، بی نگاهی اشنا قد می کشد دل تنگی ام
بی نگاهی آشنا قد می کشد ،  دلتنگی ام

ساکن ده کوره تندیس های  سنگــــــی ام

هیچ ابری آسمان من نشد  ، باران بگـــــــو

کی تلنگر می زنی بر شیشه  دلتنگـــی ام