دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

خـــــیال تـــــــــــــو ؛ نجـــــــــوای مـــــــــن..... :
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱۱  کلمات کلیدی: نجوا های دل/ زمزمه های خاموش ، خیال دوست ، تقدیم به : شما خوبان ، دلنوشته های زیبا و عاشقانه
دلم میخواهد شب باشد، من باشم و تــــــــــــو ...
به خیالم تو خواب باشی ... نگاهت کنم، آرام ببوسمت...
نوازشت کنم... و آرام بگویم "دوستت دارم" ...
و تمام حرفهای دلم را که وقتی نگاهم میکنی ؛ نمیتوانم
بگویم عاشقانه نجوا کنم...
و تو در سکوت بشنوی و از عشقم سر کیف شوی ، اما ...
چشمانت را باز نکنی و به خیالم خواب باشی... !
من هم به خیالت ندانستم که بیداری ...