دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

آرزوی سالی با خیر و برکت برای شما دوست خوبم :
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٢  کلمات کلیدی: عبارتهای تاکیدی

باور دارم...

باور دارم که خدا حتی برای لحظه ای نیز مرا تنها نمی گذارد

باور دارم که پیروزی و موفقیت تنها با شروع کردن اغاز میشود

باور دارم که می توانم به هر انچه ارزو دارم دست یابم

باور دارم که غرور بی جا تنها باعث دور شدن ادم های خوب از کنارم میشود

باور دارم که احترام به دیگران برای خودم نیز احترام می اورد