دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

عیدانه -روز طبیعت :
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٢  کلمات کلیدی: فقط برای تو :