دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

شــــــــــــــــــــــــوق ســــــحـــر :
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱  کلمات کلیدی: غزل های زیبا و دلنشین / ز حسرت اتشی در سینه دار ، غزل های زیبا و دلنشین / اشعار زیباو دل نشین ، به بند هجر تو جانا گرفتارم ، تقدیم به : شما خوبان

nww6bvpzol796p7d4jhk.jpg

گــــــــــل لـــبخنــــــــــــــــد :

به بنــد هجر تو جانا گرفتـــارم

ز حسرت آتشی بـر ســـینه دارم 

شفا بخش وجود ممـلو از دردی

تـــویی همچوطبیب و من چوبیمارم 

ازاین حسرت اگربیرون روم یک شب

گل خنده بـه لب مستانه می کارم 

سعادت بر سـرم پـا می نهـد آخر

گره وا می شود از بخت و از کارم 

کنـار بســتر وصــل تـو بنشینم

ز شوقت تا سحر بی تاب و بیدارم 

ز نور چهره ات ســوزی دگر گیرد

کنــون ســاز غم انگیز شب تارم 

چو دستت گردن آویز «رهـــــــا» گردد

ز سر بیرون کنم غیر از تو افکارم

ارادتمند همه شما خوبان : احمد