دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

.... بر تــــــــــــــــــو سلامیییییییی :
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٩  کلمات کلیدی: غزل های زیبا و دلنشین ، دیر گاهی است ندادی به من خسته پیامی ، لیک هر دم بود از جانب من بر تو سلامی ، تقدیم به : بهترینمممممم :

دیرگاهی است ندادی به من خسته پیامی

لیک هر دم بود از جانب من بر تـــــو سلامی

لحظه ها در گذر و من که به دایم نگرانـــــــم

لیک از سوی تو ما را نه نگاهی نه کلامی !!!

گفت سعدی که نسوزد ز غم عشق دل خامی

ولی از قهر تـــــو سوزد دل هر پخته و خامی

در دل نازک من تلخــی این هجر بمـــــــــاند

تا نگیرم ز لب نازک شیرین تــــــــــــــو کامی

من در این دشت ندیدم چو تو صیاد زبر دست

خم ابروت کمان است و خم زلف تــــــو دامی

از همان لحظه که از چشم تــــــــو افتاد قناری

عهد کردم که نیارم به لب از غیر تـــــــــــو نامی  ......