دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

عاشــــــــق آن لحظه طــــــــــــــــوفـــــــــــانـــــــی ام :
ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٠  کلمات کلیدی: غزل های زیبا و دلنشین ، باز بدنبال پریشانیم ، دلنوشته های بارانیییییییییییییی من ، تقدیم به : شما خوبان

با همـــه بی ســــرو سامانــیم

باز به دنــبال پـــــریـــشانــیم

طاقت فرسودگی ام هیچ نیست

در پی ویـــران شدنی آنی ام

آمــده ام بلکه نــــگاهم کنـــی

عاشـــق آن لحظه ی طوفانیم

دل خوش گرمای کسی نیستم

آمــــده ام تا تو بســـــوزانیم

آمــــده ام باعطـــش سال ها

تا تو کمی عشــــق بنوشانیم

ماهـی بــرگشته زدریا شــــدم

تا تو بگـــیری وبمیــــرانی ام

خوب ترین حادثه می دانم ات

خوب تـــرین حادثه می دانیم ؟

حرف بـــزن ابِر مرا باز کن

دیـــر زمانیست که بارانی ام

حرف بزن حرف بزن سال هاست

تشـنه یک صحبت طولانی ام                                                                      ها...به کجامی کشیم خوبِ من؟

ها...نکشانی به پشیمـــــانی ام!

با آرزوی سلامتی و سعادت برای شما عزیزان 

و با تقدیم احترامات فراوان  : احمد./