دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

عاشقانه هایم برای تـــو ( خوش به حال نسیم.... ) :
ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱  کلمات کلیدی: زمزمه های عاشقانه / زمزمه های بارانی ، غزل های زیبا و عاشقانه ، دلنوشته های بارانیییییییییییییی من ، تقدیم به همه انهاییکه عاشقانه زندگی میکنند

 

 خوش به حال باد....

 


لب هایت را لمس میکند

وهیچکس از او نمیپرسد با تو چه نسبتی دارد


کاش مرا باد می آفریدند....

 
همانقدر بخشنده و آزاد...

 
و کاش قبل از انسان بودنت تو را برگ درختی خلق میکردند....

 
...عشق بازی برگ وباد را دیده ای؟


در هم میپیچند و عاشقتر میشوند


به خیالم نطفه سیب را به وقت عشق بازی برگ

 و باد بسته اند ....   احــــــمـــــــــــــد