دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

بـــــاز پیوسته مــــــــــــــــــرا ، می خواند :
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٩  کلمات کلیدی: یک نفر هست که از پنجره ها ، تا ابد توی دلم می ماند ، غزل های زیبا و دلنشین / اشعار زیباو دل نشین ، تقدیم به : شما خوبان

یک نفر هست که از پنجره‌هــــــــا
نرم و آهسته مــــــرا مــــی‌خواند
گرمی لهجه بـــــارانـــــــــــــی او
تـــــا ابد تــــــــوی دلم مــــی‌ماند


 

یک نفر هست که :در پرده شب
طرح لبخند سپیدش پیداســـت‌
مثل لحظات خـــوش کودکی‌ام‌
پر ز عطر نفس شب‌بوهاســـت‌

یک نفر هست که چون چلچله‌ها
روز و شب شیفته پرواز اســـــت
توی چشمش چمنی از احساس
توی دستش سبد آواز اســــــت

یک نفر هست که یادش هر روز
چون گـــلی تــــوی دلم می‌روید
آسمان، باد، کبـــــــوتر، بـــــاران‌
قصه‌اش را به زمین می‌گــویــــد

یک نفر هست که از راه دراز
باز پیوسته مرا می‌خوانــــد.... !

                 ..... احـــــــمـــــــــــــــــــد