دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

غــــــرورم سهم قــلــب تــــــــــــــــــــــو :
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٦  کلمات کلیدی: عشق سوزانت ، نگاه تو/ عاشقانه هایم برای تو ، چه کاری کرده ای با دل بگو جانم ، تقدیم به : بهترینمممم

بـه هــــــم زد یـک نـگــاه تـــــو شـکــوه شهـرک دل را

، چــه کــاری کـرده ای بـا دل بـگــو  جــانــم بــه قــــــــــــــربـانـت؟

چـه بـنــوازی چـه نـنــوازی غــرورم  ، سهــم قـلـــــب مهربان تــــــــــــــــــــــــــــــو....

تــن و دل را ، بـپـیـچــم در حـــریــر عشـــــــق ســـــوزانـت....   احمد