دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

عشق ان است که : صد دل به یک یار دهییییییییییییییییییی :
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢  کلمات کلیدی: دل طوفانی / سرو ناز شیراز ، دلنوشته ای برای تـــــــــــــو ، زمزمه های عاشقانه / زمزمه های بارانی ام ، تقدیم به همه انهاییکه عاشقانه زندگی میکنند

نه فرصت ها میتوانند عشــــــق مرا

تغییردهند ؛ و نه گذشت زمان میتـــــواند

آسیبــــــــــــی بـــه آن بـــــــــــــــرســــاند

زمین بـــــــــــــــاتمام هنرهایش چــگـــــــــــونه

میتواند پهلو  زنـــد  ؛ به عشقــــــــــی کـــــه :

میابیم و  از آن  "خـــــــود"  میسازیم....

..... احــــــــــــمــــــد