دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

دل نــــــــــــــــوشـتــــه هـــــــــــای مـــــــــــــن :
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٩  کلمات کلیدی: زمزمه های عاشقانه / زمزمه های بارانی ام ، نجواهای دلم / خدایا مهربانا تو یاور همه ای ، زمزمه های عاشقانه و معنوی ، تقدیم به : شما خوبان
خــــــدایـــــــا :
 
خــــدایـــا :
 
مــــی شــــــود بـــاران بــبــارد…؟

ایــن بــــغـــض بــــه تـــنـــهــایـــــــی ؛
 
از گـــلـویــم پـــایــین نمیـــــــــــــــــــــرود.... !!!
 


دلم پـــــــر است!!!

پرپرپر.... و لب ریــــــــــــــز 

آنقدر که گاهی اضافه اش از گوشه

چشمانم  ؛ مــــــــــــــــــــــــــــی چکد....

... احــــمـــــــــــــــد