دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

جـــــــــــــــــــــــرم عــشـــــــــــــــــــــــق :
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٧  کلمات کلیدی: بجرم عشق/ عاشقانه هایم ، زمزمه عشق/ عاشقی / زیبایی های عشق ، با وجود تو از هر که هست ؛ بیزارم ، دل طوفانی / سرو ناز شیراز


 
به جرم عشق تو گر می‌زنند بر دارم

           گمان مبر که ز عشق تـــو دست بردارم

                       مگو که جان مرا با تــــو آشنایی نیست

                               که با وجود تو از هر که هست بیزارم