دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

بـــرای عـــــــــــــــــــشق.... / تقـــــدیم به شما خـــــــــوبـــــــــان:
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٠  کلمات کلیدی: فقط عشششق ، فقط برای عشق/ عاشقانه هایم برای تو ، زیبایی های زندگی / زندگی زیبا ، زمزمه عشق/ عاشقی / زیبایی های عشق

فقط برای امروز سپاسگذار و قدر شناس خــــواهم بود

فــقـــــــــط بـــــــــرای امروز نگران نخـــــــواهم بـود

فقط برای امروز کارهایم را صادقانه انجام خواهم داد

فقط برای امروز خشمگین و عصبانی نخواهم بود

فقط برای امروز به تمام موجودات زنده احساس

عشــــــــــــق و احترام خواهم داشت...

 

فـــقــطـ بـرای امــروزمــ..... AHMAD