دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

مــــــــــاه رمضاه ، مــــــاه خــوب خــــــــــدا ، خــوش امـدی :
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۸  کلمات کلیدی: حلول ماه ضیافت الهی مبارک ، ماه مبارک رمضان / بهار قران ، رمضان الکریم/ بهار دلها ، ورود به بهترین ماه خدا بر شما مبارک

 

 

باز هم بودیم و ماندیم و رسیدیم

به ماهی که تنها یکیست در سال

ماهی کـــــه همه دعــــوتند

بـــه یــــک ضیافت نورانی

دعوتنامه به دستت رسید؟

"حضور محترم همه مسلمانان

شروع مراسم: اول ماه مبارک رمضان

پایان مراسم: عیـــد سعید فــطر

حتماً روح و دل خود را به همراه داشته باشید"

اینکه دعوت شده ای یعنی شایسته ای به حضور

اما لایقتریم اگر قبول دعوت کنیم...

خداوند سفره اش را برای ما گشوده

سفره ای پر از برکت و رحمت

هرچقدر ازین سفره بیشتر بهره ببری

هرچقدر توشه ات را بیشتر از آنها پر کنی

بقیه سال را راحتتر می گذرانی...

رمضان فاصله های ما و خدا را کمتر می کند

پس ای ماه خوب خدا

خوش آمـــــــدی....

که با آمدنت روحمان را صیقل دادی...

ماه خوبی ها ، خوش امدی..../ التماس دعا : احمـــــــد