دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

عشــــــــق شـــــوری در نهــــــاد مـــــــــــا گــــذاشت..... :
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٤  کلمات کلیدی: روزهای خوب خواهد امد/ زمزمه دل ، دل طوفانی / سرو ناز شیراز ، فیض کاشانی ، تقدیم به : شما خوبان
الهی بکامم شرابی فــرست 
شرابی زجام خطابی فرست 
مرا کشت رنج خمـــار الست 
دگر باره از نو شرابی فرست 
دلم تا صفا یــــــابد از زنگ غم 
بدردی کشانت که تابی فرست 
شد افسرده جانم درین خاکدان 
زمهرت بدل آب و تابی فرست 
زسر جوش خمخانهٔ حب خویش 
بجام شرابم حبابـــــــــــی فرست 
بلب تشنهٔ چشمهٔ معـــــــرفت 
بساقی کوثر که آبی فرست
بعصیان سرا پــــــــای آلوده ام 
زجام طهورم شرابی فرست 
بمعمار میکن حوالت مرا 
امیری بملک خرابی فرست 
بدل تخم امیدگشتم بسی 
بدین کشتزارم سحابی فرست 
زدریای غفران و ابر کرم 
مرا رحمت بی حسابی فرست 
                                                             ...فیض کاشانی...