دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

یـــــــــــــــواشـــکــــی دوستت دارم..... :
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۳۱  کلمات کلیدی: عاشقانه های زیبا و دلکش ، زمزمه های عاشقانه / زمزمه های بارانی ام ، خلو ت دل ، تقدیم به همه انهاییکه عاشقانه زندگی میکنند
ﻣـــــﻦ ﻫﻨــــﻮﺯ ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ؛
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ؛
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕــــﺎﻫﺖ ﻣـــــــــﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﺻــــــــﺪﺍﯾــــــﺖ ﻣــــــﯽ ﮐﻨــــﻢ ...
ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ......  ﺍﻣـــــﺎ
ﻣـــﻦ ﻫﻨــﻮﺯ ﺗــــــــــــــﻮ ﺭﺍ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳتت ﺩﺍﺭﻡ  "