دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

عطش دارد دلم ؛ کــــــــــــــی مــــی باری.....؟؟؟
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۸  کلمات کلیدی: عطش عشق/ عطش دل ، کمی تا قسمتی ابری است چشمانم ، تورا چون لحظه های افتابی دوست ، زمزمه های عاشقانه / زمزمه های بارانی ام

 

کمی تا قسمتی ابریست چشمان تـــو انگاری

سوارانـــــــــی که در راهند میگویند می باری

تــــو را چون لحظه های آفتابی دوستت دارم

مبادا شعله هایم را به دست بــــــاد بسپاری

مبادا بعد از آن دیدارهای خیس و رویـایــــــی

مرا در حسرت چشمان نــــــاز خویش بگذاری

زمستان بود و سرمایی تنم را سخت می لرزاند

و من در خواب دیدم در دلم خورشید می کاری

هوا سرد است و نعش صبح روی جاده می رقصد

عطش دارم بگــــــو : کی بر دلم یک ریز می باری...