دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

تـقــــــدیــــــــم به دلهـــــــای پــــــــــاک و بـــا صـفـــــــــا...... :
ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢  کلمات کلیدی: زلال عشق ، صفا / صداقت و عشق ، عشق های ماندگار

پرندگان به برکه های آرام پناه مـــی برند 
و انســـانــهــــــــــا بـــــــــه دلهای پاک،
دلهای پــــــــاک همچون برکه های آرام اند 
و دیگران بدون هیچ وحشتی بـــــــــه آنها

اعتمــــــــــاد مــــــــی کـنـنـــــــــــــد. 

زلال باشیم؛ شاید مایه آرامش هم گردیم ...


ارادتمند همه شما خوبا ن و بویژه

دوستان خوب و همراهان عزیزم ..... : احــــمــــــــد