دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

تقدیم بـــــــه اولین و اخرین کلام شعر هــــایم...... :
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳۱  کلمات کلیدی: تقدیم به : بهترینمممممم : ، زلال شعر زلال عشق ، اولین و اخرین کلام شعرم توای
همیشه اولین و آخرین 

کـــــــلام شعرهــایـــم ؛ 
تـــــــــو بـــــــــوده ای ،
مـیــخــــواهم این شعر اولینش 
تــــــــــــــــو بــــاشــــــــی
و آخرین نـــــداشتـــه بــــاشــــد ،
 همچنان ادامـــــه داشته بـــاشد….


........ahmad