دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

امـیــدم مـهـمـــــانـــــی حـضـــــور تـــــــــــوســـــــــت..... :
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٦  کلمات کلیدی: رد پای زمان ، حضور دوست / حضور دل ، دلخوشی من

دل خوش بـــه بــاز بـــودن پنجره ام
وقتی سوی تــــو گشوده می شود
زخم خـــورده ی روزگـــــار ناملایمم
امــــــــــــــــــــــــــا چـــــه بــــــاک
امیدم، میهمان حضــور تــــــــوست
باغچه ی محبتت،سبز سبز اســت
دلم روشن بــــه میزبـــانـــی تـــــو
مــی سپــارم بــه بـــــاد فراموشی
عمیــــــق تـــریــــن ردپای زمـــان را

azarkish_keshavarzi