دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

شیشه تب دار :
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۸  کلمات کلیدی: گل سرخ ، عکس زیبا

 

 

 

 

روی آن شیشه تبدار تو را ها کردم

 

 

اسم زیبای تو را با نفسم جا کردم

 

شیشه بد جور دلش ابری و بارانی شد

 

شیشه را یک شبه تبدیل به در یا کردم

 

با سر انگشت کشیدم به دلش عکس تورا

 

عکس زیبای تو را سیر تماشا کردم