دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

مشاعره :
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱۱  کلمات کلیدی: مولا نا ، خاقانی

مولانا


تـا بـا غـم عشـق تـو مـرا کار افتــاد
بیـچـاره دلــم در غـم بسیـار افتــاد


بسیـار فتـاده بـود انـدر غـم عشـق

امـا نـه چنیـن زار کـه ایـن بـار افتـاد

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com


خاقانیای دوست غـم تو سربه سر سوخت مـرا
چــوشمــع بـه بــزم درد افــروخــت مــرامــن گــریــه و ســوز دل نمـی‌دانستــم
استــاد تغـــافـــل تــو آمـــوخت مـــــــرا

 

 

 

 


بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com


 


دو لتشاه قاچار
از سینــه ی تنـــگم دل دیــوانــه گریـزد
دیـوانـه عجـب نیسـت گر از خانه گریـزدمــن از دل و دل از مـن دیوانـه گریــزان

 

دیـوانـه نـدیـدم کـه ز دیـوانـه گـریـــزدبهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com


بهاربیست          www.bahar22.com