دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

عقاید زیبا :
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٥  کلمات کلیدی: اعتماد به نفس

نظر شما چیست ؟

http://www.guy-thiant-fineart.net/galerie-tableaux-peinture/peinture-a-l-huile-trompe-l-oeil/absurd-art.jpg


1- به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو مینگرد... به دلی دل بسپار که بسیار جای خالی برایت داشته باشد... و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد...2- هوس بازان کسی راکه زیبا میبینند دوست دارند... اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...3- وقتی تو زندگی به یک در بزرگ رسیدی نترس و نا امید نشو... چون اگه قرار بود در باز نشه جاش دیوار میذاشتن...4- آنچه که هستی هدیه خداوند است و آنچه که میشوی هدیه تو به خداوند... پس بی نظیر باش. ..5- شریف ترین دلها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد...6- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای میروید...7- وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد یادت باشه که دریای آروم ناخدای قهرمان نمیسازه. .8- هر اندیشه ی شایسته ای به چهره انسان زیبائی میبخشد...9- قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است. ..10- یکی میگوید : شب شده است. .. درحالی که دیگری میگوید : صبح در راه استنظر شما چیست؟

 

 


به خودم قول می دهم

I Promise Myself...

 

http://www.takimg.com/images/4ooaqpb7m591pzh2phg.jpg


 

 

به حدی قوی باشم که هیچ چیز نتواند آرامش ذهنم را بهم بزند

 


 

در مورد سلامتی ، شادی و رفاه با هر فردی که می بینم صحبت کنم 
 


 

  http://www.takimg.com/images/v134ucamyfgrxlov57m.jpg

 

 

باعث شوم تا تمام دوستانم باور کنند که چیز با ارزشی دروجود آنها ست
 

 


 

به سمت روشن هر چیز نگاه کنم

و کاری کنم که خوش بینی ام به حقیقت بپیوندد
  

 

 به بهترین فکر کنم

برای بهترین تلاش کنم

و انتظار بهترین را داشته باشم
 


 


 

http://www.takimg.com/images/klxjo69d3qg5byqtb.jpg

 


 

به همان اندازه که مشتاق موفقیت خودم هستم ، خواهان موفقیت دیگران باشم
 


 

 

http://www.takimg.com/images/2dv7ahtrju9otghv4c2.jpg


 

اشتباهات گذشته را فراموش کنم

وبرای پیروزیهای بزرگتری در آینده قدم بردارم
 


 


http://www.takimg.com/images/pc2pamy43fn5urqauq3s.jpg

 


 

همیشه حالت بشاش و شادابی داشته باشم

و به هر موجود زنده ای لبخندی تقدیم کنم
 

 

 

 

 

 

وقت زیادی برای بهتر شدنم صرف کنم

که وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشم
 


 

 

 

کاملتر از آن باشم که نگرانی داشته باشم
 نجیب تر از آن باشم که خشمگین شوم
قوی تر از آن باشم که ترس بر من غلبه کند
 شادتر از آن باشم که به غم اجازه خودنمایی بدهم
 


http://www.takimg.com/images/4ooaqpb7m591pzh2phg.jpg

 

در مورد خودم خوب فکر کنم و این را به جهان اعلام کنم

نه در قالب کلمات

بلکه بصورت اعمالی بزرگ

 

 

با این عقیده زندگی کنم که تمام دنیا با من است

مادامی که با بهترین وجه وجودی ام صادق هستم  ....- مانا  باشید