دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

کلمات زیبا برای بهترینها :
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٩  کلمات کلیدی: شایسته برای شایستگان ، آرزوهای بزرگ ، افکار بزرگ

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد، نه آنچه را که آرزو داری، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار!


************

هیچ وقت از مشکلات زندگی ناراحت نشو، کارگردان همیشه سخت ترین نقش ها را به بهترین بازیگر می دهد.

************

 

برای اداره کردن خودت از عقلت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت.

********

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی.

************

همیشه از خوبی‌های آدم‌ها برای خودت دیوار بساز. پس هر وقت در حق تو بدی کردند ، فقط یک آجر از دیوار بردار ! بی‌انصافیست اگر دیوار خراب کنی

********** 

خداوند اگر آرزویی در تو قرار داده، بدان توانایی آن را در تو دیده است!

************

باران رحمت خدا همیشه می بارد، تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

************

دوست داشتن یک نوع باوره، خوش به حال آن باوری که صادقانه باشد.

************

دوری فقط تعبیریست که فاصله ها از ما دارند، اما بی خبرند از نزدیکی دلهایمان!

************

زندگی حکمت اوست، زندگی دفتری از حادثه هاست، چند برگی را تو برگ می زنی و مابقی را قسمت!