دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

یلداتون روئایییییییییییییییییییییییییی و خجسته باد :
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۳٠  کلمات کلیدی: یلذا ، یلذا در اشعار حافظ ، شب چله ، تقدیم به : بهترینمممممم

 

 

در انتهای اندوه

دریچه ای گشوده میشود

و طولانی ترین شب را نیز

 بامدادیست

.

.

.

پیام حضرت حافظ در امتداد این شب طولانی چنین است:

 

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

 

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی

 

که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور

 

خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد

محترم دار دلم کاین مگس قندپرست

 

تا هواخواه تو شد فر همایی دارد

از عدالت نبود دور گرش پرسد حال

 

پادشاهی که به همسایه گدایی دارد

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند

 

درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

 

هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست

 

شادی روی کسی خور که صفایی دارد

خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند

 

و از زبان تو تمنای دعایی دارد

 

تعبیر غــــــــــــزل

 

مدتی است که گرفتار جریانی شده ام لیکن توان ابراز آن را ندارم، او نیز با حرکات و رفتار و نگاه به من اعلام محبت می کند اما من  لب فرو بسته ام

باید بدانم و آگاه باشم که چشم دیگری نیز در امتداد نگاه من می دود اما از این نمد کلاهی برای او ساخته نمی شود

پس باید هدفم را مقدس کنم و بر خدا توکل کنم تا توفیق را زودتر بیابم

یلداتون  خجسته   و روئایییییییییییییییییییییییییییییییییییییی باد /   احمد