دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

برایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی او .... :
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٦  کلمات کلیدی: غرور ، زیبا ترین حکمت دوستی ، تقدیم به : بهترینمممممم : ، افکار بزرگ

غرورت را به خاطر دل کسی که دوستش داری بشکن ...

ولی هیچ وقت دل کسی را که دوستش داری به خاطر غرورت نشکن.....