دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

گرامی باد یکم اردیبهشت سالروز نکوداشت سعدی شیرازی :
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱  کلمات کلیدی: یادروز سعدی شیرازی ، یکماردیبهشت ماه سالروزنکوداشت شیخ اجل سعدی شیرازیی ، حکایتی از گلستان سعدی ، تقدیم به : شما خوبان

مبارکتر شـب و خرم ترین روز
به‌استقبالم آمد بخت پیروز
دُهلزن گو دو نوبت زن بشارت
که دوشم قدر بود، امروز نوروز
مَهسـت این یا مَـلَک یا آدمیزاد
پـری یا آفتاب عالـم افروز؟
ندانستی که ضدان در کمیـنند
نکو کردی علی رغم بد آموز
مرا با دوست ای دشمن وصالست
تو را گـر دل نخـواهد دیده بر دوز
شبان دانم که از درد جدایی
نیاسـودم ز فـریاد جهانسـوز
گر آن شبهای با وحشت نمی‌بود
نمی‌دانسـت سعدی قدر این روز.

گرامی بادیکم اردیبهشت سالروز نکو داشت سعدی شیرازی/ ... احمد