دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

غزلی بی نهایت زیبا و عارفانه .... :
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢  کلمات کلیدی: شیخ بهایی ، ولایت عشق ، تا کی به تمنای وصال ، تقدیم به : بهترینمممم

 

اکی به وصال تاکی ز هر مژه چون سیل روان
تا کی به تمنای وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه؟
ای تیـر غمـت را دل عشـاق نشــانـه!

جمعی بـه تـو مشغول و تـو غایت ز میانه
در میکـده رهـبانـم و در صـومعه عابـد
گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

یعنـی که تـو را می طلبم خانه بـه خانـه که عـزیـزان بـــرونـدی پی هــر کار
زاهد به سوی مسجد و من جان
حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار
من یــار طلب کردم و او جلـوه گر یار

 او خانه همی جوید و من صاحب خانه


در میکـده و دیـر که جـانـانه تویی تـو
مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تـو
 مقصـود تــویـی کعبـه و بتخانــه بهـانــه
 چمن زان گل رخسار نشان دید
پـروانـه در آتـش شد و اسرار عیـان
عارف صفت روی تو درپیر و جوان دیـد
یعنی همه جا عکس رخ یـار توان دیـد
دیـوانـه نیم من که روم خانـه بـه خانـهیـوانـه بـرون از همـه آییـن تـو جـویــد
تا غنچه ی بشکفته ی ای باغ که بوید؟
هر کس به زبانی صفت و حمد تـوگویـد
بلبل بـه غزل خوانی و قمـری بـه ترانـه.../

با ارزوی بهترین ها برایتان ....  - احمد