دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

..لطییییییییییییفه ای پند آموز.... :
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٦  کلمات کلیدی: داستانهای مفید و پند آموز ، داستانهای زیبا و اموزنده ، لطیفه های زیبا ، تقدیم به : شما خوبان

پیری برای جمعی سخن می راند لطیفه ای برای حضار تعریف کرد و همه دیوانه وار خندیدند . بعد از لحظه ای دوباره همان لطیفه را گفت و تعداد کمی ار حضار خندیدند . او مجدد لطیفه را تکرار کرد تا اینکه دیگر کسی در جمعیت به آن لطیفه نخندید .  او لبخندی زد و گفت:وقتی که نمی توانید بارها و بارها  به لطیفه ای یکسان بخندید پس چرا بار ها و بارها به گریه و افسوس خوردن در مورد مسئله ای مشابه ادامه می دهید؟

گذشته را فراموش کنید وبه جلو نگاه کنید...

اییییییییییام  بکام  /  مخلص همه تون   :  احمد