دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

علت دوست داشتن انسانها
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۸  کلمات کلیدی: ویکتور هوگو ، علت ترک کردن
   
 

آدم ها در دو حالت همدیگر را ترک می کنند:

اول اینکه احساس کنند کسی دوستشون نداره

و دوم اینکه احساس کنند یکی خیلی دوستشون داره...

                                                    (ویکنور هوگو)