دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

بــــــــــــــــرای او.... ( زمزمه شیداییییییییییییییییییی ) :
ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٦  کلمات کلیدی: غزل های زیبا و دلنشین / اشعار زیباو دل نشین / ، زمزمه های عاشقانه / زمزمه های بارانی ام ، نگاه تو/ عاشقانه هایم برای تو ، تقدیم به همه انهایی که عاشقانه زندگی میکنند

تـــــــــو شکوفه وجودم هستی ،

با تـــــــــــــــــو قدرت پرواز بــــــــــه :

 بیکرانه هــــــــــــــــــــــــای رویاهایم را دارم ،

با تو عاشق زندگی ام ، 

عاشق نفس کشیدن ،

عاشق تبسم ، عاشق لبخند ،

عاشق به اوج رسیدن و آسمانی شدن....

با تو طلوع عشق را به نظاره می نشینم ،

با تو توفان عشق را در سیاهی چشمانم می پذیرم،

با تو تمام بی مهری های روزگار را نادیده می گیرم،

با تو همه ی نداشته هایم را رها می کنم ،با تو همه ی

دلتنگی هایم را به دست باد میسپرم ....

با تو نامیدی را پس میزنم و به استقبال روشنی میروم...

من زمزمه های عشق را با تـــــو دوست دارم ...

ای بهترینــــــــــــم ،عــــــــــــــــــزیزترینم ...

نگاه صادقانه و نابت را تا همیشه به من هدیه کن...

با تو بودن ، با تو ماندن نهایت آرزوی من است ...

لطف بیکرانت را و عشق پاک و والایت را نثارم کن ...

بگذار تنها در عشق تـــــــــــو غرق شوم ...

بی منت دوستت دارم .../ احمـــــــــــــد