دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

برای دلم - تقدیم به : بهترینمممممم :
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱۱  کلمات کلیدی: گفتمش دل میخری ، تقدیم به همه انهاییکه عاشقانه زندگی میکنند ، تقدیم به : شما خوبان

گفتمش دل میخری؟پرسید:چند؟

گفتمش دل مال تو تنها بخند

خنده کرد و دل ز دستانم ربود

تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل ز دستش روی خاک افتاده بود

جای پایش رویییییییییییییی دل جا مانده بود... / ... احمد