دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

.... بر تــــــــــــــــــو سلامیییییییی :
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٩  کلمات کلیدی: غزل های زیبا و دلنشین ، دیر گاهی است ندادی به من خسته پیامی ، تقدیم به : بهترینمممممم : ، لیک هر دم بود از جانب من بر تو سلامی

دیرگاهی است ندادی به من خسته پیامی

لیک هر دم بود از جانب من بر تـــــو سلامی

لحظه ها در گذر و من که به دایم نگرانـــــــم

لیک از سوی تو ما را نه نگاهی نه کلامی !!!

گفت سعدی که نسوزد ز غم عشق دل خامی

ولی از قهر تـــــو سوزد دل هر پخته و خامی

در دل نازک من تلخــی این هجر بمـــــــــاند

تا نگیرم ز لب نازک شیرین تــــــــــــــو کامی

من در این دشت ندیدم چو تو صیاد زبر دست

خم ابروت کمان است و خم زلف تــــــو دامی

از همان لحظه که از چشم تــــــــو افتاد قناری

عهد کردم که نیارم به لب از غیر تـــــــــــو نامی  ......