عشق ناجی :

* برگی از یک نوشته : عشق*

عشق امیدوارانه: یا عشقی که براساس خوش بینی زیاد بوجود آمده: زمانیکه عاشق می شویم ، تصور می کنیم که آن فرد زندگی مان را متحول خواهد کرد ، ممکن است آن فرد به ما کمک کند تا ناراحتی و غصه های خود را فراموش کنیم و به ما آرامش هدیه کند، اما بیشتر این نوع عشق ها در ظاهر آرام و منطقی به نظر می رسند. اما حقیقی نیستند

عشق نجات دهنده: ما بخاطر این عاشق فردی می شویم که ما را از تنهایی نجات می دهد. به این نوع عشق، عشق ناجی گفته می شود; در این مرحله نیز مانند قسمت قبل فرد سعی می کند حقایق را نادیده گرفته و به خود امید واهی بدهد.

عشق خریدنی: در این قسمت ما برای این عاشق شخصی می شویم که فکر می کنیم این عشق باعث می شود زندگی ما دارای مفهوم و ارزش بیشتری شود.

عشق کاربردی: ما در این مرحله زمانی عاشق می شویم که متوجه می شویم علایق و آرزوها و هدف های فردی مشابه هدف های ماست. فکر می کنیم ممکن است این فرد به ما کمک کند تا سریع تر به هدف های مشترک مان برسیم.

عشق حقیقی: ما زمانی عاشق فرد مقابل مان می شویم که شخصیت خودمان را در وی می بینیم. او فردی است که علایق و آرزوها و اخلاقی مانند ما دارد.

/ 0 نظر / 87 بازدید