هم اکــــنــــــــــــون می خواهمت...... :

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

هــــــــم اکـنـــــــون می خواهمت
همچون رگی که خــــــــون لازم است
یا قلبی که یک شوک کوچک می خواهد
تــــــــــــا شـــــایــــــــــــــد زنــــــده بماند ...

مـــــــــــــی آیــــــــــــــــی  .....؟!

/ 2 نظر / 79 بازدید
سپیده

گفتند «دوستت دارم» چند بخشه ؟ گفت : کارش از روستا و بخش و شهر و کشور گذشته ! «یه دنیاست»

چشمه

هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم ، كسی كه به آن اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .