لیالیییییییییییییییییییییییییییی قدر و ایام سوگواری امیر خوبیها :

 

شب های قدر، اوج پر گشودن در فضای نیایش و بندگی، و نهایت شکوفایی رحمت الهی بر بندگان است. شب قدر، ساعت پذیرایی از مهمانانِ بزم حضور است. در شب قدر، رو به آینه محاسبه می نشینیم و چهره جان را بی غبار می بینیم و با باران اشک، دل را در سحر رحمت و مغفرت، شست وشوی می دهیم. شب قدر، شب گشودنِ سفره دل و ریختن اشک نیاز و فصل گریستن در آستان آفریدگار بخشاینده است. شب قدر، شب احیای خویش، با دم مسیحایی دعاست؛ شبی است که باید قدر خویش را بشناسی، تقدیر خویش را رقم بزنی و خویشتنِ جدید را با قلم توبه و جوهر اشک ترسیم کنی.

شبهای پر فضیلت قدر بر تمامی مسلمانان خصوصا تائبیین و مشتری های جدید شبهای قدر گرامی باد....

التماس  دعا ... : احمد

/ 1 نظر / 69 بازدید
مهرنوش

ایکاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی کاش از پس صدهزار سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی[گل]