مـــــــــعـنِِِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــــی زنـــــــــدگــــــــی....... :

گاه یک سنجاقک به تـــــــــــــو دل می بندد
و تـــــــــــو هر روز سحر می نشینی لب حوض
تـــــــــا بیاید از راه  از ؛  خـــم پیچک نیلوفرهـــــا
روی مــــــــوهـــــــــای سرت بنشینــــد
یا که از قطره آب کف دستت بخورد

گاه یک سنجاقک ، همه معنی یک زندگی است ...
/ 2 نظر / 71 بازدید
انسان

ووووووووووووووووووای ...بسیار عالییییییییییییییییی... وووووووووووووووووووووووای...من این قسمت وبت را ندیده بودم....[تایید][تایید][تایید][تایید][دست][دست][دست][دست]