برایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی او .... :

غرورت را به خاطر دل کسی که دوستش داری بشکن ...

ولی هیچ وقت دل کسی را که دوستش داری به خاطر غرورت نشکن.....

/ 4 نظر / 67 بازدید
کیانا

سلاااااااااااااام گلم مرسی از این که بهم سر میزنی.راستی نگفتی با لینک موافقی؟؟؟من لینکیدمت اگه خواستی منو با اسمه just us بلینک عزیزم[قلب]

المیرا بی خیال

شعر و خیلی ذوست داری معلومه[پلک] به اسم دل طوفانی لینکت بکنم[سوال]

سحر

سلام شعر زیباییست البته اگه رعایت بشه. ممنون که بهم سر می زنید.[خنده][خنده]

مریم

ولی عکس این جمله ثابت شده و انسانها به جای غرور دل میشکنن