یـــــــــــــــواشـــکــــی دوستت دارم..... :

ﻣـــــﻦ ﻫﻨــــﻮﺯ ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ؛
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ؛
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕــــﺎﻫﺖ ﻣـــــــــﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﺻــــــــﺪﺍﯾــــــﺖ ﻣــــــﯽ ﮐﻨــــﻢ ...
ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ......  ﺍﻣـــــﺎ
ﻣـــﻦ ﻫﻨــﻮﺯ ﺗــــــــــــــﻮ ﺭﺍ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳتت ﺩﺍﺭﻡ  "
 
/ 4 نظر / 103 بازدید
Zahra

باید بگم متن پستت خیلی قشنگه،ولی جوابت به کامنت سایه "فوق العاده"س[گل]

nobody

مرگ شیرین ِ من در آغوش توست . . . وقتی می گویــی دوستــم داری، گلوله بارانم میــکنــی . . .

مرجان

شب را دوست دارم چرا که در تاريکي چهره ها مشخص نيست و هر لحظه اين اميد در درونم ريشه مي زند که آمده اي ولي من نديدم...!!!