تقدیم به بهترینها :

http://i3.tinypic.com/505jebo.gifنمیگم که رو زمین عاشقترینم 

نمیگم برای تو من بهترینم http://i3.tinypic.com/505jebo.gif

 http://i3.tinypic.com/505jebo.gifنمیگمکه ثروت دنیا رو دارم 

 نمیگم که قدرت خدا رو دارم http://i3.tinypic.com/505jebo.gif 

http://i3.tinypic.com/505jebo.gifنمیگم که خورشید و ماه برات میارم

نمیگم که ستاره تو شبات میارم http://i3.tinypic.com/505jebo.gif 

http://i3.tinypic.com/505jebo.gifنمیگم که قصری از طلا می سازم

نمیگم که پلی از لاله ها می سازم http://i3.tinypic.com/505jebo.gif 

http://i3.tinypic.com/505jebo.gifنمیگم با بودنم غم دیگه مرده 

نمیگم خدا تو رو به من سپرده http://i3.tinypic.com/505jebo.gif

http://i4.tinypic.com/62ig1h4.gifhttp://i9.tinypic.com/542kah5.gif       http://i4.tinypic.com/62ig1h4.gif

http://i3.tinypic.com/505jebo.gifمن میگم معنی عشق من تو هستی

من میگم تنها امید من تو هستی http://i3.tinypic.com/505jebo.gif 

http://i3.tinypic.com/505jebo.gifمن میگم یه قلب پاک و ساده دارم

من میگم برای تو هر چی که دارم http://i3.tinypic.com/505jebo.gif 

http://i3.tinypic.com/505jebo.gifمن میگم مهر و وفا برات میارم

من میگم تا جون دارم برات می سازم http://i3.tinypic.com/505jebo.gif

http://i3.tinypic.com/505jebo.gifمن میگم غم اگه داری با تو هستم

من میگم تنها با عشقت زنده هستمhttp://i3.tinypic.com/505jebo.gif

/ 0 نظر / 67 بازدید