شهادت ام ابیها حضرت زهرا (س ) تسلیت باد :

سالروز شهادت حضرت زهرا (ع) و شروع ایام فاطمیه

 

بر تمام شیعیان و ارادتمندان اهل بیت (ع)  تشلیت  می گوییم

در ماتم یاس کبود آسمان هم تپید

 

آن قد چون سرو علی چو کمانی خمید

آن فاتح خیبر وخندق سرا پا وجود

چون شمع بسوخت وبس ناله وافغان کشید  

آن شاخه یاس نبی بین دیوار ودر

فریاد یابن الحسنش عرش اعلا رسید

آن کوثر حق که عطا کرده برنبی

آماج غلاف ولگد شد بدستی پلید

از ضربه دست عدو در شگفتم چنین

هم محسن نو گل او پشت در شد شهید 

 

/ 4 نظر / 78 بازدید
سرو ناز

من انتظار معجزه دارم… نمی شود؟ هنــگام بـازدیـدن یــارم نــمی شود؟ گفتی دعا کنیم و اجابت کنی … چرا؟ آخـر چرا ظـهور بـهــــارم نـمی شـود؟ آه از غروب هـــــای غم انگیز جمعه ها این هفته هم طلوع نگارم نمی شود؟

سرو ناز

888888888888888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 888888888888888888 888888888888888888 ______8888888888 ____888888888888888 __888888822222228888 _88888822222222288888 888888222222222228888822228888 888882222222222222288222222222888 8888822222222222222222222222222288 _8888822222222222222222222222222_88 __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888 ______8882222222222222222_____8888 _______888822222222222______888888 ________8888882222______88888888 _________888888_____888888888 __________88888888888888 ___________888888888 ____________8888888 _____________88888 ______________888 _______________8 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 _888888____888888 ___888888888888

یه آشنا

ميخوام باور کني چقدر دوستت دارم ميخوام باور کني تنهات نميزارم ميخوام باور کني چقدر نگاهت رو تو اين شبهاي بي خاطره کم دارم ميخوام باور کني تمام دنيامي تو درمون دل عاشق تنهامي ميخوام باور کني محتاج چشماتم توي هرثانيه هرلحظه باهاتم به عشقتودارم قلبمو ميبازم بمون پيشم تاوقتي خون تورگ هام بمون پيشم هميشه اي گل نازم ميخوام باور کني تمام دنيامي تو درمون دل عاشق تنهامي ميخوام باور کني محتاج چشماتم توي هرثانيه هرلحظه باهاتم...[گل]