داستان هدیه ای از یک دختر کوچولو به پدرش... :

داستان کوتاه  هدیه ای که دیده نشد :
 

http://3.bp.blogspot.com/_Ik44Z3i2Z3Q/SGp2avOQyoI/AAAAAAAAAfA/IQgJip0SgdU/s400/In_my_Father__s_Arms_by_Tazzer27.jpg


مردی دختر سه ساله ای داشت. روزی مرد به خانه امد و دید که دخترش گرانترین کاغذ زرورق کتابخانه اورا برای آرایش یک جعبه کودکانه هدر داده است. مرد دخترش را به خاطر اینکه کاغذ زرورق گرانبهایش را یه هدر داده است تنبیه کرد و دخترک آن شب را با گریه به بستر رفت وخوابید.

روز بعد مرد وقتی از خواب بیدار شد دید دخترش بالای سرش نشسته است و ان جعبه زرورق شده را به سمت او دراز کرده است. مرد تازه متوجه شد که آن روز ،روز تولدش است و دخترش زرورق ها رابرای هدیه تولدش مصرف کرده است . او با شرمندگی دخترش رابوسید و جعبه رااز او گرفت و در جعبه را باز کرد اما با کمال تعجب دید که جعبه خالی است مرد بار دیگر عصبانی شد به دخترش گفت که جعبه خالی هدیه نیست وباید چیزی درون آن قرار داد. اما دخترک با تعجب به پدرخیره شد وبه او گفت که نزدیک به هزار بوسه در داخل جعبه قرار داده است تاهر وقت دلتنگ شدباباز کردن جعبه یکی از این بوسه ها را مصرف کند میگویند پدر آن جعبه را همیشه همراه خودداشت و هرروز که دلش می گرفت درب آن جعبه راباز می کرد وبه طرز عجیبی آرام می شد. هدیه  کار خود را کرده بود... / بدرود و خدا نگهدار-#ahmad #

/ 3 نظر / 70 بازدید
مرد آبادانی

ای آبادان پر بلا! گلهای پرپرت کو؟ یاران رهبرت کو؟ http://abadanman.persianblog.ir/ http://abadanman.webphoto.ir/ http://abadanman.blogspot.com/

سرو نازشیراز

هرگز دستی را نگیر، وقتی قصد شکستن قلبش را داری. هرگز به چشمانی نگاه نکن، وقتی قصد دروغ گفتن داری. به کسی نگو که تنها اوست، وقتی که در ذهنت به دیگری فکر میکنی. قلبی را قفل نکن، وقتی کلیدش را نداری

بسیارعالی بود