پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

برای او ( بهترینممممممممممممممممممممممممم ) :

قایق اگر بودم. چه بادبان ها که می انداختیم. چه پاروها که رها می کردیم. بی آنکه بترسیم، از غمی که موج می زند، در چشمانت. تا... ساحل مهربانی دستانت..... ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 61 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.