پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

بـــــاز پیوسته مــــــــــــــــــرا ، می خواند :

یک نفر هست که از پنجره‌هــــــــانرم و آهسته مــــــرا مــــی‌خواندگرمی لهجه بـــــارانـــــــــــــی اوتـــــا ابد تــــــــوی دلم مــــی‌ماند   یک نفر هست که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 69 بازدید

شــــــــــــــــــــــــوق ســــــحـــر :

گــــــــــل لـــبخنــــــــــــــــد : به بنــد هجر تو جانا گرفتـــارم ز حسرت آتشی بـر ســـینه دارم  شفا بخش وجود ممـلو از دردی تـــویی همچوطبیب و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 66 بازدید

خـــــــــــــاطــــــــــــــــــرات ما نـــــدنــــــــــــــــــــی :

مثل باران خاطراتت ماندنیست لحن پر مهر صدایت خواندنست  گرچه من اندک زمانی در کنارت بوده ام  تا ابد مهرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 70 بازدید

غــــــرورم سهم قــلــب تــــــــــــــــــــــو :

بـه هــــــم زد یـک نـگــاه تـــــو شـکــوه شهـرک دل را، چــه کــاری کـرده ای بـا دل بـگــو  جــانــم بــه قــــــــــــــربـانـت؟چـه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 63 بازدید