پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

بـــرای عـــــــــــــــــــشق.... / تقـــــدیم به شما خـــــــــوبـــــــــان:

فقط برای امروز سپاسگذار و قدر شناس خــــواهم بودفــقـــــــــط بـــــــــرای امروز نگران نخـــــــواهم بـودفقط برای امروز کارهایم را صادقانه انجام ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 79 بازدید